Ugovori i nagrađeni projekti – 8. konkurs

Transparentnost Srbija

Naziv projekta: „Antikorupcijske reforme i njihovi efekti – ostvarivanje preporuka za borbu protiv korupcije u okviru Poglavlja 23 evropskih integracija„

Predlog projekta

Budžet

Ugovor

 

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Naziv projekta: „Alternativni pogled na Poglavlje 23 – izmene pravnog okvira i praksi“

Predlog projekta

Budžet

Ugovor

Aneks ugovora