Уговори и награђени пројекти – 8. конкурс

Транспарентност Србија

Назив пројекта: „Антикорупцијске реформе и њихови ефекти – остваривање препорука за борбу против корупције у оквиру Поглавља 23 европских интеграција„

Предлог пројекта

Буџет

Уговор

 

Београдски центар за безбедносну политику

Назив пројекта: „Алтернативни поглед на Поглавље 23 – измене правног оквира и пракси“

Предлог пројекта

Буџет

Уговор

Анекс уговора