Уговори и награђени пројекти

Четврти конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – Пилот програм алтернативног извештавања – објављен 13. маја 2014.

Спровођење Стратегије и Акционог плана -између посвећености и привида ангажовања – Транспарентност Србија

Пројекат: Анекс 1; Анекс 2

excel icon  Буџет

  Уговор о реализацији

Мапирање и надгледање одговорних за сузбијање корупције у Србији – Београдски центар за безбедносну политику

Пројекат: Анекс 1; Анекс 2

excel icon  Буџет

  Уговор о реализацији

Одлука о додели финансијских средстава организацијама цивилног друштва – страна 1; страна 2

Национална стратегија за борбу против корупције за период 2013-2018. и Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период 2013-2018.

Поновљени четврти конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – Пилот програм алтернативног извештавања – за трећу групу области Стратегије (Приватизација и јавно-приватно партнерство, Просторно планирање и изградња, Здравство, Образовање и спорт, Превенција корупције) објављен 26. јуна 2014. године ( и прилози одлука и упутство).

Спровођење Националне стратегије за борбу против корупције 2013. – 2018. године и Националног плана акције – Алтернативни извештај за 2013. и 2014. годину – Београдски центар за људска права

Анекс 1

Анекс 2

excel iconБуџет БЦБП

Уговор о реализацији