Obaveštenja
Kalendar događaja
maj 2017
Događaji

  • Program seminara Plan integriteta 25.05.2017. godine, Beograd Agencija za borbu protiv korupcije (sala na 8. spratu) Carice Milice 1 10:00 – 10:10 Uvodna reč 10:10 – 11:30 Pojam, cilj i značaj plana integriteta, svrha njegove izrade, metodologija i način izrade plana integriteta u elektronskoj aplikaciji. 11:30 – 12:00 Osveženje  • Program seminara Plan integriteta 17.05.2017. godine, Šabac Hotel „Euforia Lounge“ Obilazni put bb 10:00 – 10:10 Uvodna reč 10:10 – 11:30 Pojam, cilj i značaj plana integriteta, svrha njegove izrade, metodologija i način izrade plana integriteta u elektronskoj aplikaciji. 11:30 – 12:00 Osveženje