Prof. dr Evica Petrović

Rođena je 1955. godine u Beloljinu, opština Prokuplje. Diplomirala je 1978. godine na Ekonomskom fakultetu Niš, magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (1984), a doktorsku disertaciju: „Raspodela dohotka i politika investicija u preduzeću“ odbranila je 1991. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu.
Nastavničke aktivnosti započela je kao asistent pripravnik (1979), zatim kao asistent, docent, pa kao vanredni profesor (1997), a od 2002. godine redovni je profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Učešće na projektima u zemlji:

Ključne kvalifikacije: Finansijski menadžment, rizik, rad na proceni vrednosti kapitala, investicionim projektima po UNIDO metodologiji, metodologiji Svetske banke za obnovu i razvoj, biznis planovi, finansijsko veštačenje kao sudski veštak

Specifično iskustvo: servis provajder Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Niš, Regionalne agencije za ekonomski razvoj i preduzetništvo REEDA Leskovac, humanitarne organizacije Mercy Corps

Objavljene knjige:
• Poslovne finansije-dugoročni aspekt finansijskih ulaganja, udžbenik, Ekonomski fakultet, Niš, 2007. god., str. 330 (koautor Ksenija Denčić-Mihailov)
• Rizik i rentabilnost-ciljevi finansijskog upravljanja, monografija, Ekonomski fakultet, Niš, 2002. god., str. 154
• Investicione odluke u uslovima rizika, monografija, Ekonomski fakultet, Niš, 1996. god., str. 117

Strani jezici: francuski i engleski.