Проф. др Евица Петровић

Рођена је 1955. године у Белољину, општина Прокупље. Дипломирала је 1978. године на Економском факултету Ниш, магистрирала на Економском факултету у Београду (1984), а докторску дисертацију: „Расподела дохотка и политика инвестиција у предузећу“ одбранила је 1991. године на Економском факултету у Нишу.
Наставничке активности започела је као асистент приправник (1979), затим као асистент, доцент, па као ванредни професор (1997), а од 2002. године редовни је професор на Економском факултету у Нишу.

Учешће на пројектима у земљи:

Кључне квалификације: Финансијски менаџмент, ризик, рад на процени вредности капитала, инвестиционим пројектима по УНИДО методологији, методологији Светске банке за обнову и развој, бизнис планови, финансијско вештачење као судски вештак

Специфично искуство: сервис провајдер Регионалне агенције за развој малих и средњих предузећа Ниш, Регионалне агенције за економски развој и предузетништво РЕЕДА Лесковац, хуманитарне организације Мерцy Цорпс

Објављене књиге:
• Пословне финансије-дугорочни аспект финансијских улагања, уџбеник, Економски факултет, Ниш, 2007. год., стр. 330 (коаутор Ксенија Денчић-Михаилов)
• Ризик и рентабилност-циљеви финансијског управљања, монографија, Економски факултет, Ниш, 2002. год., стр. 154
• Инвестиционе одлуке у условима ризика, монографија, Економски факултет, Ниш, 1996. год., стр. 117

Страни језици: француски и енглески.