Produžen rok za donošenje plana integriteta do 31. oktobra 2017. godine

Agencija objavila mišljenje o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju
08/06/2017
Otklonjeni tehnički problemi za pristup aplikaciji za izradu plana integriteta
13/06/2017

Produžen rok za donošenje plana integriteta do 31. oktobra 2017. godine

print
Rok za donošenje plana integriteta i postavljanje odluke o njegovom usvajanju u aplikaciju je do 31. 10. 2017. godine.

Rok za sprovođenje plana integriteta je do 31. 10. 2019. godine.

Rok za donošenje izveštaja o sprovođenju plana integriteta i postavljanje odluke o njegovom usvajanju u aplikaciju je 30 dana od dana isteka roka za njegovo sprovođenje.

 

Ovde možete preuzeti Odluku o izmenama Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta.