Поступање Агенције за борбу против корупције и прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности

Due to the Violation of the Income, Assets and Gifts Declaration Obligation, 1377 Procedures Initiated against Public Officials
26/10/2016
The Anti-Corruption Agency and Misdemeanour Courts Proceedings in Cases of Violation of the Law on Financing of Political Activities
01/11/2016

Поступање Агенције за борбу против корупције и прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности

print
logo_acas_cir

Статистичка анализа поступања Агенције за борбу против корупције и поступања прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности који се односе, пре свега, на обавезу политичких субјеката да Агенцији подносе годишње финансијске извештаје и извештаје о трошковима изборних кампања.
Анализа је урађена на основу евиденције поднетих захтева за покретање прекршајног поступка Агенције, донетих првостепених и правоснажних пресуда. Обухвата период од 2011. године до 2015. године, а пресек поднетих захтева, донетих првостепених и правоснажних пресуда дат је закључно са 31. августом 2016. године.

984 поднетих захтева за покретање прекршајног поступка
273 примљене првостепене пресуде прекршајних судова
157 примљених правоснажних пресуда прекршајних судова

Анализу можете прочитати овде.