PORTAL ZA OBUKE


LOGO-Portal za obuke
Dobrodošli!
Portal za obuke je osmišljen da na jednostavan, efikasan i ekonomičan način omogući polaznicima da prošire postojeća i usvoje nova znanja i informacije, odnosno pohađaju obuke koje Agencija za borbu protiv korupcije sprovodi.

POSTOJEĆE OBUKE


  1. Etika i integritet u javnom sektoru

U ovom trenutku na Portalu možete pohađati obuku Etika i integritet u javnom sektoru. Ova obuka je namenjena zaposlenima u državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima, odnosno svim zaposlenima u javnom sektoru Republike Srbije.

Ova obuka će Vam omogućiti usvajanje znanja o etičkim principima, bolje razumevanje propisa i jednoobrazno shvatanje šta je prihvatljivo ponašanje u javnom sektoru. Ujedno, ojačaćete sposobnosti i veštine za reagovanje u rizičnim situacijama i situacijama etičkih dilema.

Obuka se sastoji od četiri lekcije, a nakon svake treba da odgovorite na nekoliko pitanja zaokruživanjem jednog od više ponuđenih odgovora (pitanja višestrukog izbora). Tempo, mesto i vreme pohađanja obuke možete u potpunosti prilagoditi sebi.


UPUTSTVO ZA PRISTUP PORTALU ZA OBUKE


Da biste mogli da pohađate obuku Etika i integritet u javnom sektoru, potrebno je, pre svega, da pažljivo pročitate Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u cilju upoznavanja sa svrhom obrade i davanjem saglasnosti za obradu podataka.

Ukoliko ste saglasni sa Obaveštenjem, potpisani dokument zajedno sa popunjenim Obrascem prijave pošaljite na sledeću adresu:

Agencija za borbu protiv korupcije
Odsek za edukacije, saradnju sa civilnim društvom i istraživanja
Carice Milice 1
11 000 Beograd

Ukoliko želite da ubrzate proces prijave na obuku, pre nego što potpisane dokumente pošaljete poštom na navedenu adresu, možete ih skenirati i poslati na imail adresu: edukacije@acas.rs.

Na adresu elektronske pošte koju ste naveli u Obrascu prijave dobićete detaljno uputstvo o registraciji i molimo Vas da ga pažljivo pročitate i pratite navedene korake registracije.


INFO KUTAK
Ukoliko imate bilo kakvih problema pri registraciji možete kontaktirati Odsek za edukacije, saradnju sa civilnim društvom i istraživanja putem imejla: edukacije@acas.rs ili telefona: 011/ 41 49 113.