Podsetnik za jedinice lokalne samouprave i Autonomnu pokrajinu Vojvodine

Podsetnik za jedinice lokalne samouprave i Autonomnu pokrajinu Vojvodine
02/03/2018
Podsetnik za jedinice lokalne samouprave i Autonomnu pokrajinu Vojvodine
02/03/2018

Podsetnik za jedinice lokalne samouprave i Autonomnu pokrajinu Vojvodine

print

Podsećamo vas da je rok za dostavljanje ažuriranih informacija o realizaciji obaveze usvajanja lokalnog, odnosno pokrajinskog antikorupcijskog plana i formiranja tela za praćenje njegove primene u skladu sa Modelom Agencije za borbu protiv korupcije, objavljenim 04.04.2017. godine, a na osnovu obaveze iz Akcionog plana za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.37, ističe 10. marta 2018. godine.

Molimo vas da nam ne šaljete podatke i dokumenta koje ste nam već poslali u okviru izveštaja za treći i četvrti kvartal 2017. godine, već da nas, ukoliko nije bilo nikakvih promena u odnosu na prethodne izveštajne periode, o tome samo obavestite putem elektronske pošte.

Ukoliko ste usvojili antikorupcijski plan ili formirali telo za praćenje njegovog sprovođenja, a da nas o tome još uvek niste obavestili, molimo vas da nam pošaljete sledeće dokumente:

  1. Odluku Skupštine o usvajanju lokalnog antikorupcijskog plana

  2. Lokalni, odnosno pokrajinski antikorupcijski plan

  3. Odluku o imenovanju članova tela za praćenje primene lokalnog, odnosno pokrajinskog antikorupcijskog plana

  4. Izveštaj o usvajanju lokalnog, odnosno pokrajinskog antikorupcijskog plana, izrađen u skladu s modelom Agencije (prilog broj 2), kao i obaveštenje o tome da li je ovaj izveštaj dostupan na vašoj internet stranici i, ukoliko jeste, na kom linku se može naći

Takođe, molimo vas da izveštaj o usvajanju lokalnog, odnosno pokrajinskog antikorupcijskog plana dopunite i izveštajem o formiranju tela za njegovo praćenje u kome ćete opisati proces formiranja tela: obrazovanje komisije za izbor članova tela, sprovođenje konkursa, kriterijume za izbor članova tela i ostalo, kako bismo bili u mogućnosti da ocenimo da li je telo formirano u skladu s Modelom Agencije.

Ukoliko niste usvojili antikorupcijski plan usvojili ili formirali telo za praćenje njegovog sprovođenja, molimo vas da ukratko navedete razloge za to.

Ukoliko nam do 10.03.2018. godine ne pošaljete tražene informacije i dokumenta, smatraćemo da niste usvojili lokalni, odnosno pokrajinski antikorupcijski plan, niti obrazovali telo za praćenje njegove primene.

Zbog obimnosti dokumentacije molimo vas da nam je pošaljete elektronskom poštom na adresu lap@acas.rs, a da je običnom poštom (Carice Milice 1, 11 000 Beograd) šaljete samo ukoliko niste u mogućnosti da je pošaljete elektronskim putem.

Za sva eventualna dodatna pitanja možete nas kontaktirati na 011 4149 100, opcija 6.

Unapred se zahvaljujemo na dostavljenim informacijama.