Obukama o izradi i sprovođenju plana integriteta prisustovala 742 učesnika iz 465 institucija u Srbiji

Narodna skupština izabrala četiri člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije
20/07/2017
Seminari – planovi integriteta – 2017.
21/07/2017

Obukama o izradi i sprovođenju plana integriteta prisustovala 742 učesnika iz 465 institucija u Srbiji

print
Agencija za borbu protiv korupcije je, u skladu sa svojim godišnjim Planom i programom rada, realizovala ciklus seminara i obuka u martu, aprilu, maju i junu 2017. godine godine u 10 gradova i opština u Srbiji na temu: „Izrada i sprovođenje plana integriteta za drugi ciklus njegove izrade i sprovođenja“. Seminari su bili namenjeni predstavnicima državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima, koji će biti zaduženi za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Opšti cilj ovih obuka je razvijanje znanja i svesti o značaju uvođenja plana integriteta kao preventivnog institucionalnog mehanizma za sprečavanje korupcije i drugih nepravilnosti. Osim toga, ciljevi su i upoznavanje članova radnih grupa za izradu plana integriteta sa: pojmom, svrhom i ciljem izrade plana integriteta; uporednom praksom izrade plana integriteta; procesom izrade plana integriteta kroz faze; načinom izrade plana integriteta u skladu sa usvojenim nacrtima (modelima) planova integriteta u elektronskoj formi (putem aplikacije); načinom procene intenziteta rizika. Takođe, koristi se prilika za razjašnjenje spornih pitanja i nejasnoća vezanih za izradu plana integriteta po fazama, davanjem mogućnosti učesnicima seminara da postavljaju pitanja o dilemama vezanim za izradu plana integriteta.

Obuke su održane u: Apatinu, Bačkoj Topoli, Boru, Nišu, Požegi, Vrnjačkoj Banji, Jagodini, Zrenjaninu, Šapcu i nekoliko obuka u Beogradu. Ovim obukama prisustvovala su 742 učesnika iz 465 institucija.

Podsećamo da je u toku proces sprovođenja drugog ciklusa planova integriteta, te da je rok za njegovu izradu 31. oktobar 2017. godine. O drugom ciklusu i obavezama u vezi sa njegovim sprovođenjem, možete videti ovde.

Planovi integriteta su kao novina u pravnom sistemu u Srbiji uvedeni sa početkom primene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, 2010. godine. Sve informacije o pojmu plana integriteta, o prvom ciklusu njegove primene kao zakonske obaveze, kao i o rezultatima, možete videti ovde.

Fotogalerija sa seminara