Мишљењe о Предлогу уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

The Anti-Corruption Agency Has Prepared an Opinion on the Corruption Risks Assessment in the Provisions of the Draft Law on Dual Education
27/07/2017
Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018

Мишљењe о Предлогу уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

print
Агенција за борбу против корупције припремила је мишљењe о Предлогу уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

Приликом утврђивања текста Предлога уредбе, Министарство државне управе и локалне самоуправе је у потпуности или делимично уважило више препорука које је Агенција за борбу против корупције формулисала у ранијем мишљењу о тексту Нацрта измена и допуна Уредбе. Међутим, Предлог уредбе садржи извесне недостатке, који се, пре свега, односе на поступак одлучивања надлежног органа и регулисање сукоба интереса.

Агенција за борбу против корупције сматра да је отклањање идентификованих недостатака значајно за стварање адекватног правног оквира у области финансирања програма од јавног интереса које реализују удружења, као и за остварење циљева из стратешких докумената за борбу против корупције.

Мишљење које је Агенција проследила Министарству државне управе и локалне самоуправе можете преузети овде.