Мишљење Агенције о новом тексту Нацрта закона о улагањима

Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015
The Report on the Oversight of the Financing of Political Entities in 2014
04/01/2016

Мишљење Агенције о новом тексту Нацрта закона о улагањима

print
Znak-Horizontalno-CirilicaМинистарство привреде доставило је Агенцији за борбу против корупције нови текст Нацрта закона о улагањима на мишљење. Новом верзијом Нацрта закона, у члану 24, предвиђено је да по захтеву за давање информација о посебним инвестиционим уговорима и програмима у вези са улагањима, поступа Влада. С обзиром на то да Нацртом закона није одређено шта представља посебни инвестициони уговор, нејасно је у којим ситуацијама ће Влада поступати по захтевима за давање информација. Додатно, прописивањем да Влада поступа по захтеву за давање информација о програмима у вези са улагањима, иако према предложеном решењу инвестиционе програме утврђују јединица локалне самоуправе, односно надлежни орган аутономне покрајине, онемогућава се изјављивање жалбе тражиоца информације Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и суштинска заштита овог права. Имајући у виду све наведено, Агенција је препоручила да се ова одредба измени.

Поред поменутог, Агенција је утврдила да су делимично уважене неке од препорука из мишљења о претходној верзији Нацрта закона и напоменула да је у циљу отклањања идентификованих недостатака и ризика корупције потребно у потпуности усвојити све дате сугестије.

Мишљење које је Агенција проследила Министарству привреде 23. септембра 2015. године можете преузети овде.