Konkurs

Četvrti konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva – Pilot program alternativnog izveštavanja – objavljen 13. maja 2014.

Odluka o sprovođenju konkursa

Uputstvo za konkurisanje

Zapisnici sa sastanaka konkursne komisije održanih 16. juna23. juna – objavljeni 25. juna 2014. godine, sa listom vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa

Tabela o ocenjivanju

Formular predloga projekta

Formular predloga projekta

excel icon  Formular za budžet

 

Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije za period 2013-2018. i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period 2013-2018.

 

Ponovljeni četvrti konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva – Pilot program alternativnog izveštavanja – za treću grupu oblasti Strategije (Privatizacija i javno-privatno partnerstvo, Prostorno planiranje i izgradnja, Zdravstvo, Obrazovanje i sport, Prevencija korupcije) objavljen 26. juna 2014. godine ( i prilozi odluka i uputstvo).

Odluka o dodeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva – strana 1; strana 2

Odluka o dodeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva

Odluka o sprovođenju konkursa

Uputstvo za konkurisanje

Zapisnici sa sastanaka konkursne komisije održanih 31. jula4. avgusta – objavljeni 5. avgusta 2014. godine, sa listom vrednovanja i rangiranja prijavljenih predloga projekata.

Tabela o ocenjivanju

Formular predloga projekta

Formular predloga metodologije

excel icon  Formular za budžet