Конкурс

Четврти конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – Пилот програм алтернативног извештавања – објављен 13. маја 2014.

Одлука о спровођењу конкурса

Упутство за конкурисање

Записници са састанака конкурсне комисије одржаних 16. јуна и 23. јуна – објављени 25. јуна 2014. године, са листом вредновања и рангирања пријављених програма

Табела о оцењивању

Формулар предлога пројекта

Формулар предлога пројекта

excel icon  Формулар за буџет

 

Национална стратегија за борбу против корупције за период 2013-2018. и Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период 2013-2018.

 

Поновљени четврти конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – Пилот програм алтернативног извештавања – за трећу групу области Стратегије (Приватизација и јавно-приватно партнерство, Просторно планирање и изградња, Здравство, Образовање и спорт, Превенција корупције) објављен 26. јуна 2014. године ( и прилози одлука и упутство).

Одлука о додели финансијских средстава организацијама цивилног друштва – страна 1; страна 2

Одлука о додели финансијских средстава организацијама цивилног друштва

Одлука о спровођењу конкурса

Упутство за конкурисање

Записници са састанака конкурсне комисије одржаних 31. јула и 4. августа – објављени 5. августа 2014. године, са листом вредновања и рангирања пријављених предлога пројеката.

Табела о оцењивању

Формулар предлога пројекта

Формулар предлога методологије

excel icon  Формулар за буџет