КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА организацијама цивилног друштва за алтернативно извештавање

New Group of Trainers for the Implementation of the Ethics and Integrity Trainings
17/05/2017
The Anti-Corruption Agency Publishes the Gift Catalogue Statistics for 2016.
01/06/2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА организацијама цивилног друштва за алтернативно извештавање

print
Агенција за борбу против корупције расписала је јавни конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију два пројекта алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23.

Општи циљ конкурса јесте да обезбеди алтернативне информације о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље Борба против корупције, о пет активности из потпоглавља Правосуђе и три активности из потпоглавља Основна права.

Укупна финансијска средства износе 4.513.000,00 динара и биће додељена за два пројекта у једнаким износима од по 2.256.500,00 динара, у складу са дефинисаним критеријумима.

Конкурс је отворен до 21. јуна 2017. године.

Одлука о спровођењу јавног конкурса

Упутство за конкурс

Формулар за подношење предлога пројеката

excel iconФормулар за буџет пројекта