Коментари Агенције на трећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље борба против корупције

Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015
The Report on the Oversight of the Financing of Political Entities in 2014
04/01/2016

Коментари Агенције на трећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље борба против корупције

print
Znak Horizontalno CirilicaТрећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23, који је објављен на интернет презентацији Министарства правде, захтева одговарајуће измене у циљу обезбеђивања делотворног и ефикасног надзора над његовим спровођењем.

Основно питање у вези са надзором Агенције над спровођењем овог документа јесте да ли ће се надзор односити искључиво на активности и у складу са тим вршити искључиво на основу показатеља резултата или ће се односити и на препоруке из извештаја о скринингу, чија се испуњеност оцењује на основу формулисаних индикатора утицаја.

Коментаре Агенције за борбу против корупције на трећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље борба против корупције можете погледати овде.