Извештај о примени Закона о финансирању политичких активности словеначког експерта Јурија Топлака

flag_yellow_low

У Србији је забележен значајан напредак у финансирању политичких активности током последњих неколико година. Прописи су углавном усклађени са међународним обавезама и омогућавају слободно изражавање политичког мишљења кроз прилоге и трошење. Транспарентност и ефикасност, међутим, увек могу да буду унапређени” – наводи се између осталог у извештају словеначког експерта Јурија Топлака који је крајем маја посредством TAIEX посетио Србију (TAIEX је инструмент помоћи и размене информација којим ЕУ пружа подршку партнерским земљама у погледу усклађивања и спровођења законодавства Европске уније).

Мисија, која је организована са циљем добијања квалитативне и квантитативне анализе ефеката примене Закона о финансирању политичких активности, посебно је била усмерена на политику санкционисања и поступања свих релевантних институција у тој области. Ова важна активност предвиђена је Акционим планом за поглавље 23.

Јуриј Топлак, професор Уставног права на Правном факултету Универзитета у Марибору, препоручио је у свом Извештају, између осталог: Да сви трошкови кампање буду плаћени пре избора или неколико дана након избора како би се умањио ризик од корупције и ризик избегавања ограничења за прилоге; Објавити приходе и расходе кандидата и партија online пре избора; Агенцији доделити статус сличан царинским телима или другим релевантним институцијама, које моге да изричу казне, на које постоји могућност жалбе суду...

Комплетан извештај словеначког експерта Јурија Топлака можете прочитати овде.

Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

  • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […]  • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]