Извештаји

Четврти конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – Пилот програм алтернативног извештавања – објављен 13. маја 2014.

Транспарентност Србија:

  Наративни извештај

  Ревизорски извештај

Београдски центар за безбедносну политику

       Наративни звештај

excel icon

Финансијски извештај

  Ревизорски извештај

 

 

Поновљени четврти конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – Пилот програм алтернативног извештавања – за трећу групу области Стратегије (Приватизација и јавно-приватно партнерство, Просторно планирање и изградња, Здравство, Образовање и спорт, Превенција корупције) објављен 26. јуна 2014. године ( и прилози одлука и упутство).

 

Београдски центар за људска права

Наративни извештај

  Финални ревизорски извештај