Замена теза у случају Синиша Мали

Znak Horizontalno CirilicaЗачуђују реакције које су у последњих неколико дана присутне у медијима на рад Агенције за борбу против корупције поводом случаја функционера Синише Малог, где је очигледно дошло до замене теза.
Наиме, Агенција за борбу против корупције је једини државни орган који је бавећи се предметом Синише Малог предузео све мере и радње из своје надлежности и иницирао поступке код других надлежних органа.
Подсећамо јавност да је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности наложио Агенцији својим решењем да се поред осталих заштите подаци „као што су број банковног рачуна, новчани износи на банковним рачунима, подаци о адреси на којој се непокретности налазе, регистарски бројеви превозних средстава и сл.“
Повереник наводи у саопштењу и изјавама медијима да Агенција није навела податке као што је површина непокретности, врста возила, имена фирми чији је власник функционер. То није истина и ти подаци се лако могу проверити на сајту Агенције.
Агенција је у потпуности поступила у складу са налогом Повереника, али је у обзир узела и одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције, Закона о банкама и Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
Треба истаћи да су Законом о Агенцији, поред осталог, прописана правила у вези пријављивања имовине лица која врше јавне функције и којих се Агенција доследно придржава.
Најтежа битка коју сви водимо је битка за повратак поверења у институције. Агенција остаје посвећена борби против корупције и очекује подршку осталих државних институција, невладиног сектора, медија и јавности.

Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

  • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […]  • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]