EU izveštaji

Evropska komisija na godišnjem nivou usvaja „Paket proširenja“ – set dokumenata o politici proširenja EU. Paket uključuje informaciju o proširenju odnosno narednim koracima, kao i trenutnoj situaciji u državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. Pored toga, Paket sadrži i izveštaje u kojima Evropska komisija predstavlja detaljnu procenu trenutnog stanja u svakoj državi kandidatu i potencijalnom kandidatu, postignute rezultate u prethodnoj godini i smernice za prioritete u procesu reformi.

Agencija za borbu protiv korupcije redovno priprema prilog za Izveštaj o napretku Srbije u domenu svojih nadležnosti.Link:

Godišnji izveštaji Evropske komisije (na srpskom jeziku)

Link:

Godišnji izveštaji Evropske komisije (na engleskom jeziku)


Link:

Izveštaji o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 23 (na srpskom jeziku)

Link:

Polugodišnji izveštaj Evropske komisije o pregledu stanja u poglavljima 23 i 24 (na srpskom jeziku)

Link:

Polugodišnji izveštaj Evropske komisije o pregledu stanja u poglavljima 23 i 24 (na engleskom jeziku)