ЕУ извештаји

Европска комисија на годишњем нивоу усваја „Пакет проширења“ – сет докумената о политици проширења ЕУ. Пакет укључује информацију о проширењу односно наредним корацима, као и тренутној ситуацији у државама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ. Поред тога, Пакет садржи и извештаје у којима Европска комисија представља детаљну процену тренутног стања у свакој држави кандидату и потенцијалном кандидату, постигнуте резултате у претходној години и смернице за приоритете у процесу реформи.

Агенција за борбу против корупције редовно припрема прилог за Извештај о напретку Србије у домену својих надлежности.Линк:

Годишњи извештаји Европске комисије (на српском језику)

Линк:

Годишњи извештаји Европске комисије (на енглеском језику)


Линк:

Извештаји о спровођењу Акционог плана за поглавље 23 (на српском језику)

Линк:

Полугодишњи извештај Европске комисије о прегледу стања у поглављима 23 и 24 (на српском језику)

Линк:

Полугодишњи извештај Европске комисије о прегледу стања у поглављима 23 и 24 (на енглеском језику)