др Јелена З. Станковић

Рођена је 1983. године у Kњажевцу. Основну и средњу економску школу завршила је у Нишу. Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Нишу 2007. године, на смеру Финансијски менаџмент. Током студија је била стипендиста Министарства за образовање и спорт Републике Србије, Града Ниша и Института за међународно образовање (САД, Будимпешта), а за остварене резултате награђена је стипендијом Еуробанке ЕФГ и наградом Савеза рачуновођа и ревизора Републике Србије најбољим дипломираним студентима Економског факултета Универзитета у Нишу који су одбранили дипломски рад из области рачуноводства. Мастер академске студије на Економском факултету Универзитета у Нишу (модул Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање) завршила је 2010. године, а докторске академске студије Економског факултета Универзитета у Нишу (модул Рачуноводство) 2016. године одбранивши докторску дисертацију под насловом „Вредновање екстремних ризика у финансијама и осигурању“. Током докторских студија, у циљу усавршавања у иностранству, била је корисник DAAD стипендије за похађање Међународне летње школе (International Summer Academy) 2012 на Институту за квантитативне финансије Универзитета у Улму, Немачка, а у периоду од новембра 2013. до септембра 2014. године корисник програма подршке сарадњи и мобилности у високом образовању Erasmus Mundus за реализацију студијског боравка на Факултету економских наука Универзитета у Варшави, Пољска.

Од фебруара 2007. до октобра 2008. године била је запослена у Регионалном центру за развој малих и средњих предузећа и предузетништва – Ниш, ДОО Ниш, а од октобра 2008. године запослена је на Економском факултету Универзитета у Нишу, најпре као сарадник, а од 2017. године наставник у звању доцента за ужу научну област Пословне финансије, рачуноводство и ревизија. Ангажована је у настави на предметима Пословне финансије, Међународно пословно финансирање и Управљање ризиком и осигурање. Учествовала је у реализацији више националних и међународних научних пројеката чији је носилац Економски факултет Универзитета у Нишу. Аутор је и коаутор једног универзитетског уџбеника и више радова из наведене научне области у научним монографијама, тематским зборницима радова и часописима националног и међународног значаја. Добитник је признања за значајан допринос остваривању циљева и задатака Савеза рачуновођа и ревизора Србије – Подружница Ниш.

Говори енглески и немачки језик.