Директорка Агенције на Годишњој конференцији судија прекршајних судова

Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015
The Report on the Oversight of the Financing of Political Entities in 2014
04/01/2016

Директорка Агенције на Годишњој конференцији судија прекршајних судова

print
Kladovo-prekrsajciДиректорка Агенције за борбу против корупције учествовала је, на позив организатора, на Годишњој конференцији судија прекршајних судова Републике Србије, која се одржава у Кладову, од 21. до 23. октобра. У делу конференције који је предвиђен за стручна излагања, она је говорила на тему „Контрола финансирања политичких активности – најчешћи прекршаји политичких субјеката“.

Том приликом она је изнела статистичке податке у вези са праксом у примени Закона о финансирању политичких активности, најчешћим прекршајима, као и о проблемима у пракси.