Biblioteka

Agencija za borbu protiv korupcije poseduje bibliotečki fond od oko 2000 bibliotečkih jedinica.

Fond čini uglavnom stručna literatura.

Pravo na korišćenje biblioteke imaju svi zaposleni, ali i ostala lica.


Rad sa korisnicima


  Pravila rada biblioteke Agencije za borbu protiv korupcije


excel iconBibliotečki fond