Библиотека

Агенција за борбу против корупције поседује библиотечки фонд од око 2000 библиотечких јединица.

Фонд чини углавном стручна литература.

Право на коришћење библиотеке имају сви запослени, али и остала лица.


Рад са корисницима


  Правила рада библиотеке Агенције за борбу против корупције


excel iconБиблиотечки фонд