Агенција израдила Модел покрајинског антикорупцијског плана (ПАП)

Агенција за борбу против корупције је, у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.36.), израдила Модел покрајинског антикорупцијског плана (ПАП) за Аутономну покрајину Војводину.

Модел је израђен на основу Анализе узрока и појавних облика корупције на покрајинском нивоу, коју је Агенција израдила, такође у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.35.).

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, такође у складу с Акционим планом за Поглавље 23 (активност 2.2.10.37.), треба да до 30. јуна 2017. године усвоји свој антикорупцијски план и обезбеди ефикасан механизам спровођења и праћења спровођења овог документа кроз образовање сталног радног тела, у складу с овим моделом.

Акциони план за Поглавље 23 Влада Републике Србије усвојила је у априлу 2016. године.

 

Обавештења
Календар догађаја
мај 2017
Догађаји

  • Програм семинара План интегритета 25.05.2017. године, Београд Агенција за борбу против корупције (сала на 8. спрату) Царице Милице 1 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење  • Програм семинара План интегритета 17.05.2017. године, Шабац Хотел „Euforia Lounge“ Обилазни пут бб 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење