Agencija za borbu protiv korupcije poziva zainteresovane kandidate da se prijave za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

Javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru
19/02/2018
Rok za prijavu poklona
20/02/2018

Agencija za borbu protiv korupcije poziva zainteresovane kandidate da se prijave za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

print
Agencija za borbu protiv korupcije raspisala je 19. februara 2017. godine javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru.

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove za učešće na javnom pozivu, odnosno imaju završen fakultet i sprovedeno najmanje 30 obuka ili 30 dana obuke za odrasle mogu poslati svoje prijave do 12. marta tekuće godine.

Stručna osposobljenost kandidata vrednovaće se putem sledećih kriterijuma:

1. trenersko iskustvo u sprovođenju obuka o etici i integritetu;

2. trenersko iskustvo u sprovođenju treninga za trenere;

3. stručno usavršavanje u oblasti etike i integriteta;

4. stručno usavršavanje u oblasti treninga za trenere;

5. dizajn obuke za trening trenera u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru.

Kao dodatni kriterijum vrednovaće se iskustvo u sprovođenju obuka za zaposlene u javnom sektoru.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu kontaktirati Odsek za edukacije, saradnju sa civilnim društvom i istraživanja putem elektronske pošte: edukacije@acas.rs ili telefona: (011) 41 49 113, kontakt osoba: Ana Arsenijević.

Opširnije informacije o javnom pozivu možete naći ovde.