Председник Републике није прекршио Закон о Агенцији

Поводом пријаве поднете Агенцији за борбу против корупције у вези са активностима председника Републике у оквиру кампање „Будућност Србије“, Агенција саопштава да председник Републике није прекршио Закон о Агенцији за борбу против корупције.

Како се у конкретној ситуацији ради о вршењу уставних овлашћења председника Републике, а не о активностима везаним за промоцију политичких странака коришћењем јавних ресурса, Агенција је става да у кампањи „Будућност Србије“ није прекршен Закон о Агенцији.

Поред тога, портал www.vucic.rs, на који се позива подносилац пријаве, није јавни ресурс те објављивање информација о кампањи „Будућност Србије“ не представља кршење Закона о Агенцији.

Председник Републике није прекршио Закон о Агенцији

Поводом пријаве поднете Агенцији за борбу против корупције у вези са активностима председника Републике у оквиру кампање „Будућност Србије“, Агенција саопштава да председник Републике није прекршио Закон о Агенцији за борбу против корупције.

Како се у конкретној ситуацији ради о вршењу уставних овлашћења председника Републике, а не о активностима везаним за промоцију политичких странака коришћењем јавних ресурса, Агенција је става да у кампањи „Будућност Србије“ није прекршен Закон о Агенцији.

Поред тога, портал www.vucic.rs, на који се позива подносилац пријаве, није јавни ресурс те објављивање информација о кампањи „Будућност Србије“ не представља кршење Закона о Агенцији.

Тужба против решења Повереника за информације од јавног значаја

Агенција за борбу против поднела је иницијативу Републичком јавном тужиоцу за подношење тужбе Управном суду против Решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности бр. 071-01-2548/2018-03 од 03.12.2018. године.

Наведеним решењем Повереника наложено је Агенцији да се Милици Шарић, новинарки ЦИНС, омогући увид у тражене копије бланко менице, уговора о јемству, залоге у виду хипотеке и друге документе, које су политички субјекти користили као средства обезбеђења за узете кредите и зајмове у кампањама за све нивое избора у 2012, 2014, 2016, 2017. и 2018. години.

С обзиром на то да је према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја довољно да постоји могућност наступања тешких последица по интересе заштићене законом, очигледно је да је повереник приликом доношења тог решења неправилно применио наведени закон.

Обавеза достављања евиденција о поклонима функционера – подсетник

Агенција за борбу против корупције подсећа државне и друге органе, организације и јавне службе да су обавезни да Агенцији доставе евиденције о поклонима функционера за претходну календарску годину, најкасније до 01.03.2019. године.

Образац наведене евиденције доступан је на интернет презентацији Агенције (www.acas.rs) под називом: „Образац каталога поклона“, који је потребно попунити на начин како је предвиђено у Упутству за попуњавање формулара извештаја о функцији и поклонима, а које можете преузети на сајту Агенције у банеру Упутства и смернице.

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија