• Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва одржан у Новом Саду

  DSCN1617Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва (ОЦД) одржан је у Новом Саду у среду 30. септембра 2015. године, са почетком у 11:00 у просторијама хотела „Центар“. На састанак су позване ОЦД са територије Војводине.

  Овај састанк четврти је у низу који је Агенција организовала са циљем успостављања система континуираних консултација са ОЦД у области борбе против корупције (мера 4.5.6 из Акцоног плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупиције од 2013. до 2018. године) и повећања активног учешћа ОЦД у борби против корупције.

  Опширније...
 • Мишљење Агенције о новом тексту Нацрта закона о улагањима

  Znak-Horizontalno-CirilicaМинистарство привреде доставило је Агенцији за борбу против корупције нови текст Нацрта закона о улагањима на мишљење. Новом верзијом Нацрта закона, у члану 24, предвиђено је да по захтеву за давање информација о посебним инвестиционим уговорима и програмима у вези са улагањима, поступа Влада. С обзиром на то да Нацртом закона није одређено шта представља посебни инвестициони уговор, нејасно је у којим ситуацијама ће Влада поступати по захтевима за давање информација. Додатно, прописивањем да Влада поступа по захтеву за давање информација о програмима у вези са улагањима, иако према предложеном решењу инвестиционе програме утврђују јединица локалне самоуправе, односно надлежни орган аутономне покрајине, онемогућава се изјављивање жалбе тражиоца информације Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и суштинска заштита овог права. Имајући у виду све наведено, Агенција је препоручила да се ова одредба измени.

  Опширније...
 • Седница Одбора Агенције одржана у Нишу

  IMG_3751Јуче је у Нишу, у просторијама Универзитета, одржана редовна седница Одбора Агенције за борбу против корупције. Након седнице, на којем су директорка и заменик директора Агенције известили Одбор о активностима у претходном периоду и Одбор одлучивао о пристиглим жалбама, одржан је отворени део седнице којем су присуствовали представници нишког Локалног антикорупцијског форума (ЛАФ), невладиних организација и медија.

  На питања присутних одговарали су председник Одбора Агенције, Зоран Стојиљковић, директорка Агенције, Татјана Бабић и заменик директора, Владан Јоксимовић.

  Опширније...
 • Братиславу Гашићу изречена мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона о Агенцији

  Znak-Horizontalno-Cirilica У циљу истинитог, благовременог и потпуног информисања јавности, Агенција за борбу против корупције саопштава да је решењем директора Агенције од 15. септембра 2015. године ранијем градоначелнику града Крушевца, сада на јавној функцији министра одбране, Братиславу Гашићу изречена мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона о Агенцији за борбу против корупције.

  Поступак против функционера Братислава Гашића покренут је 5. маја 2015. године на основу пријаве поднете Агенцији.

  Против решења директора Агенције функционер има право да изјави жалбу Одбору Агенције, као другостепеном органу, у року од 15 дана од дана пријема овог решења. Рок за жалбу истиче 5. октобра ове године.

  Опширније...
 • Потписан Протокол о сарадњи Агенције и Националне агенције за борбу против корупције Италије

  IMG_3741После фебруарског сусрета у Београду данас су у Риму Рафаеле Кантоне, директор италијанске Националне агенције за борбу против корупције, и Татјана Бабић, директорка Агенције за борбу против корупције, потписали Протокол о сарадњи ове две институције.

  Имајући у виду међународни правни оквир за борбу против корупције и потребу сарадње између антикорупцијских институција, те њихових сродних овлашћења препозната је потреба за потписивањем документа о сарадњи у области превенције корупције.

  Опширније...
Ново
Календар догађаја
октобар 2015
Догађаји

 • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва ХОТЕЛ ЦЕНТАР Нови Сад 30. септембар 2015. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције Миодраг Шкундрић, саветник у Одељењу за едукације, сарадњу са цивилним друштвом и истраживања Сектор за послове превенције 11:10-12:00 Презентација анализе узрока и појавних облика корупције на покрајинском нивоу […] • У узвратној посети Агенцији за борбу против корупције боравиће представници каталонске Канцеларије за борбу против превара (https://www.antifrau.cat/) 16. септембар 2015. 9:30 – 10:30 Уводни састанак са представницима Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић, директор Зоран Стојиљковић, председник Одбора Агенције Владан Јоксимовић, заменик директора Милица Божанић, помоћник директора за међународну сарадњу Представници Канцеларије за борбу […] • Студијска посета представника Националне комисије за интегритет Молдавије Агенцији за борбу против корупције, Београд, 22. и 23. јул 2015. године (Посета се остварује у оквиру подршке УНДП у Молдавији) Нацрт програма посете Среда, 22. јул 2015. 10:00 – 11:00 Уводни састанак Теме: генерално представљање активности обе институције (Комисије и Агенције) 11:10 -12:30 Састанак са Сектором […]