Директор Агенције поново изабран за потпредседника Мреже институција за превенцију корупције

  Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић поново је изабран за једног од три потпредседника Мреже институција за превенцију корупције на састанку, одржаном на маргинама пленарног заседања Групе држава против корупције (GRECO) у Стразбуру.
Мрежом ће у 2020. години председавати Агенција за борбу против корупције Француске, а друга два потпредседника биће Национална агенција за борбу против корупције Италије и Националнa агенцијa за честитост, превенцију и борбу против корупције Марока.
Мрежа институција за превенцију корупције основана је у октобру 2018. године. Чине је антикорупцијске институције из 23 државе Европе и света. 

Директор Агенције поново изабран за потпредседника Мреже институција за превенцију корупције

  Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић поново је изабран за једног од три потпредседника Мреже институција за превенцију корупције на састанку, одржаном на маргинама пленарног заседања Групе држава против корупције (GRECO) у Стразбуру.
Мрежом ће у 2020. години председавати Агенција за борбу против корупције Француске, а друга два потпредседника биће Национална агенција за борбу против корупције Италије и Националнa агенцијa за честитост, превенцију и борбу против корупције Марока.
Мрежа институција за превенцију корупције основана је у октобру 2018. године. Чине је антикорупцијске институције из 23 државе Европе и света. 

Обележавање Међународног дана борбе против корупције

Међународном конференцијом “Иновативни одговори на актуелне изазове у области спречавања корупције”, која се одржава 12. децембра у Београду, Агенција за борбу против корупције обележава Међународни дан борбе против корупције и десет година рада Агенције за борбу против корупције. Конференција је реализована уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.

Конференција је усмерена на размену искуства и добрих пракси у области приоритизације провере имовине функционера, лобирања, рада Мреже институција за спречавање корупције, као и иновативних решења у недавно усвојеним прописима у области спречавања корупције.

„Неопходно је да користимо постојеће механизме и добре праксе, као и потенцијал иновативних решења у области спречавања корупције, у чему је сарадња на националном и међународном нивоу од кључног значаја. Изазови су сваког дана све озбиљнији, због чега треба да улажемо континуиране напоре да на њих на адекватан начин и одговоримо“, нагласио је Драган Сикимић, директор Агенције за борбу против корупције.

„Корупција изазива забриност како у Србији тако и у другим земљама ОЕБС-а. Из тог разлога, размена најбољих пракси заснована на регионалном приступу је кључна за борбу против ове појаве”, рекао је шеф Мисије ОЕБС-а у Србији, амбасадор Андреа Орицио. “Ми радимо у духу искреног партнерства са државним институцијама и цивилним друштвом, помажући релевантним заинтересованим странама у њиховим напорима у борби против корупције, јачајући њихове капацитете и механизме који имају за циљ ефикасно поступање и превенцију.”  

Саопштење Агенције за борбу против корупције

Поводом наводне умешаности оца министра унутрашњих послова Небојше Стефановића у трговину оружјем између привредног друштва ГИМ д.о.о. Београд и Холдинг корпорације „Крушик“ а.д. Ваљево, Агенција за борбу против корупције извршила је претходну проверу испуњености услова за покретање поступка због повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције.

У поступку провере Агенција је прибавила информације од привредног друштва ГИМ д.о.о. Београд; Централног регистра обавезног социјалног осигурања; Регистра правних лица, која се баве прометом оружја, делова за оружје и муниције; Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, као и Агенције за привредне регистре.

Утврђено је да Бранко Стефановић, отац министра Небојше Стефановића, од оснивања привредног друштва ГИМ, које је основано као привредно друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет 31.10.1990. године, није власник, законски заступник, није био запослен по основу уговора о раду, као ни по било ком другом основу, нити је на било који начин ангажован у наведеном привредном друштву. Установљено је и да Бранко Стефановић није био осигураник привредног друштва ГИМ.

По извршеном поступку провере, закључено је да куповина наоружања Крушика од стране привредног друштва ГИМ не представља сукоб интереса министра Небојше Стефановића, односно не може да утиче на непристрасно и независно вршење јавне функције министра, да не постоји однос зависности, који функционер мора да избегава при вршењу јавне функције, нити је у супротности са његовом обавезом да ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције.

Имајући у виду да је утврђено да не постоји однос зависности, који би министар Небојша Стефановић, као функционер, требало да избегава при вршењу јавне функције, Агенција није истраживала нити је анализирала формирање цена наоружања на тржишту.

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија