Саопштење Одбора Агенције

На данашњој седници Одбор Агенције за борбу против корупције је поводом извештаја Конкурсне комисије која је прегледала конкурсну документацију пристиглу на јавни конкурс за избор директора Агенције, донео одлуку да се одбацује пријава једног кандидата. Са преосталих 11 кандидата, Конкурсна комисија обавиће разговоре у току следеће недеље, након чега ће предложити Одбору Агенције три кандидата за избор, са којима ће Одбор обавити разговор и донети одлуку на седници која је заказана за 27. децембар. Имена кандидата биће објављена након што за то дају сагласност.

...

Саопштење Одбора Агенције

На данашњој седници Одбор Агенције за борбу против корупције је поводом извештаја Конкурсне комисије која је прегледала конкурсну документацију пристиглу на јавни конкурс за избор директора Агенције, донео одлуку да се одбацује пријава једног кандидата. Са преосталих 11 кандидата, Конкурсна комисија обавиће разговоре у току следеће недеље, након чега ће предложити Одбору Агенције три кандидата за избор, са којима ће Одбор обавити разговор и донети одлуку на седници која је заказана за 27. децембар. Имена кандидата биће објављена након што за то дају сагласност.

...

Агенција објављује списак државних институција у Србији које су израдиле, односно нису израдиле план интегритета

Агенција за борбу против корупције објављује податак о државним институцијама у Србији које имају законску обавезу израде и спровођења плана интегритета, а које су израдиле, односно нису израдиле план интегритета у другом циклусу примене ове законске обавезе.

Други циклус израде плана интегритета почео је даном објављивања Смерница за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“ бр. 95/16 од 30.11.2016. године), а крајњи рок за израду био је 10. новембар 2017. године. Сви државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне сaмоуправе, јавне службе и јавна предузећа имају обавезу израде свог план интегритета.

У другом циклусу, од укупног броја институција које су у обавези да донесу план интегритета, то је учинило 2716 институција (64%), што је повећање од 17% у односу на први циклус, када је план интегритета донело 2121 институција, односно 47%.

...

Агенција за борбу против корупције обележава међународни дан борбе против корупције

 Поводом 9. децембра Међународног дана борбе против корупције Агенција организује регионалну конференцију: “Сарадња антикорупцијских институција у региону“, којa ће бити одржанa 14. децембра.

Корупција је проблем који погађа све земље света, а ефикасна борба против корупције је стратешки приоритет свих земаља западног Балкана, а и шире. Размена знања и информација о решењима која функционишу у пракси и консултације о заједничким активностима, суштина су међународне сарадње и ефикасне борбе против корупције.

Окупљање најeминентнијих представника сродних институција из Словеније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Косова, Хрватске и Италије, прилика је за размену најбоље праксе о питањима значајним за антикорупцијско деловање. Унапређeње сарадње у региону у складу са међународним стандардима на пољу борбе против корупције важно је за приближавање Републике Србије Европској унији.

...

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија