Одлука о додели финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пет пројекта у области борбе против корупције

  На основу коначне листе вредновања и рангирања пројеката коју је конкурсна комисија утврдила и упутила директору Агенције за борбу против корупције донета је одлука о додели финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пет пројеката у области борбе против корупције. Пет изабраних пројеката које ће у наредних годину дана спроводити: „Транспарентност Србија”, „Бечејско удружење младих”, „Центар за развој демократског друштва Еурополис”, „Центар за демократске активности” и „Биро за друштвена истраживања” имају за циљ да помогну изабраним јединицама локалних самоуправа (ЈЛС) да израде локални антикорупцијски план (ЛАП) и формирају тело за праћење његовог спровођења у складу сa Моделом Агенције, као и да унапреде кадровске капацитете ЈЛС за будућу самосталну израду и праћење примене локалних јавних политика. 

Одлука о додели финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пет пројекта у области борбе против корупције

  На основу коначне листе вредновања и рангирања пројеката коју је конкурсна комисија утврдила и упутила директору Агенције за борбу против корупције донета је одлука о додели финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пет пројеката у области борбе против корупције. Пет изабраних пројеката које ће у наредних годину дана спроводити: „Транспарентност Србија”, „Бечејско удружење младих”, „Центар за развој демократског друштва Еурополис”, „Центар за демократске активности” и „Биро за друштвена истраживања” имају за циљ да помогну изабраним јединицама локалних самоуправа (ЈЛС) да израде локални антикорупцијски план (ЛАП) и формирају тело за праћење његовог спровођења у складу сa Моделом Агенције, као и да унапреде кадровске капацитете ЈЛС за будућу самосталну израду и праћење примене локалних јавних политика. 

Усвојен извештај о раду Агенције за борбу против корупције

 Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава усвојио је јуче извештаје о раду Агенције за борбу против корупције за 2016. и 2017. годину, са извештајем о Националној стратегији за борбу против корупције у РС за период од 2013- 2018 године и Акционог плана за њено спровођење.

Извештаје је представила помоћник директора Верка Атанасковић. Говорећи о најзначајнијим резултатима истакла је да је Агенција у протекле две године наставила да побољшава ефикасност у спровођењу превентивних, контролних и надзорних надлежности и да је све обавезе предвиђене стратешким документима или прописане одређеним законима испунила у задатим роковима.

Препоруке Агенције су исте у последње две године, а тичу се пре свега неопходности усвајања новог Закона о Агенцији за борбу против корупције, Закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, као и неопходности да се усмере напори на побољшању просторних и унапређењу кадровских капацитета и да се изабере преостали члан Одбора Агенције.

Атанасковић је, између осталог, нагласила да је и у 2016. години и 2017. години  поднето по 17 кривичних пријава у области контроле имовине и прихода јавних функционера, с тим да од тог броја у 2017. години је поднето две кривичне пријаве на основу рада по представкама.

Састанак директора Агенције за борбу против корупције и амбасадора Финске

Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се са амбасадором Финске Пертијем Иконеном.

Амбасадор Иконен нагласио је значај борбе против корупције у контексту европских интеграција Републике Србије, посебно поглавља 23 и 24, као и улогу Агенције за борбу против корупције у том процесу. Изразио је и спремност Финске да подржи Агенцију у размени искуства и добрих пракси са институцијама у Финској, које имају сличне надлежности у области превенције и борбе против корупције.

Директор Сикимић представио је овлашћења Агенције, као и новине, предвиђене нацртом закона о спречавању корупције и закона о лобирању. Истакао је важност сарадње на националном и међународном нивоу, као и подршке, коју је Агенција добила посредством пројеката финансираних из средстава билатералне и помоћи Европске уније, а који су значајно допринели унапређењу њених административних и техничких капацитета.

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија