Обукама о изради и спровођењу плана интегритета присустовала 742 учесника из 465 институција у Србији

Агенција за борбу против корупције је, у складу са својим годишњим Планом и програмом рада, реализовала циклус семинара и обука у марту, априлу, мају и јуну 2017. године године у 10 градова и општина у Србији на тему: „Израда и спровођење плана интегритета за други циклус његове израде и спровођења“. Семинари су били намењени представницима државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима, који ће бити задужени за израду и спровођење плана интегритета.

Општи циљ ових обука је развијање знања и свести о значају увођења плана интегритета као превентивног институционалног механизма за спречавање корупције и других неправилности. Осим тога, циљеви су и упознавање чланова радних група за израду плана интегритета са: појмом, сврхом и циљем израде плана интегритета; упоредном праксом израде плана интегритета; процесом израде плана интегритета кроз фазе; начином израде плана интегритета у складу са усвојеним нацртима (моделима) планова интегритета у електронској форми (путем апликације); начином процене интензитета ризика. Такође, користи се прилика за разјашњење спорних питања и нејасноћа везаних за израду плана интегритета по фазама, давањем могућности учесницима семинара да постављају питања о дилемама везаним за израду плана интегритета.

...

Обукама о изради и спровођењу плана интегритета присустовала 742 учесника из 465 институција у Србији

Агенција за борбу против корупције је, у складу са својим годишњим Планом и програмом рада, реализовала циклус семинара и обука у марту, априлу, мају и јуну 2017. године године у 10 градова и општина у Србији на тему: „Израда и спровођење плана интегритета за други циклус његове израде и спровођења“. Семинари су били намењени представницима државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима, који ће бити задужени за израду и спровођење плана интегритета.

Општи циљ ових обука је развијање знања и свести о значају увођења плана интегритета као превентивног институционалног механизма за спречавање корупције и других неправилности. Осим тога, циљеви су и упознавање чланова радних група за израду плана интегритета са: појмом, сврхом и циљем израде плана интегритета; упоредном праксом израде плана интегритета; процесом израде плана интегритета кроз фазе; начином израде плана интегритета у складу са усвојеним нацртима (моделима) планова интегритета у електронској форми (путем апликације); начином процене интензитета ризика. Такође, користи се прилика за разјашњење спорних питања и нејасноћа везаних за израду плана интегритета по фазама, давањем могућности учесницима семинара да постављају питања о дилемама везаним за израду плана интегритета.

...

Народна скупштина изабрала четири члана Одбора Агенције за борбу против корупције

Народна скупштине изабрала је данас 20. јула четири члана Одбора Агенције за борбу против корупције. На предлог председника Републике Александра Вучића, Народна скупштина је за члана Одбора изабрала доцента на Правном факултету Универзитета у Београду Милоша Станковића. На предлог Врховног касационог суда изабран је судија Врховног суда Србије у пензији Слободан Газивода. Доценткиња на Економском факултету Универзитета у Нишу Јелена Станковић изабрана је на предлог Државне ревизорске институције, а на предлог Социјално-економског савета изабран је Иван Ковачевић, генерални директор Акционарског друштва за културу, образовање, издаваштво и маркетинг „Ђуро Салај“ Београд.

...

Земље Западног Балкана о заједничкој борби против корупције

На Самиту о Западном Балкану, одржаном јуче у Трсту, представници институција за борбу против корупције земаља региона учествовали су у радионици на којој се дискутовало о превенцији корупције, транспарентности, јавним набавкама, заштити узбуњивача и сукобу интереса. Посебна пажња посвећена је могућностима усвајања Декларације за борбу против корупције, којом се потврђује посвећеност заједничким напорима учесника у превенцији и борби против корупције, унапређењу владавине права и креирању повољне пословне климе, као и међународног уговора о размени података неопходних за контролу имовине и сукоба интереса.

...

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија