Студенти права у посети Агенцији

Студенти правних факултета у Београду и Нишу и представници Комитета правника за људска права посетили су 9. октобра 2018. године Агенцију за борбу против корупције. Са представницима Сектора за превенцију, Сектора за решавање о сукобу интереса и Сектора за контролу имовине и прихода функционера и поступање по представкама разговарали су о надзору над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, обукама о етици и интегритету, истраживањима, као и надлежностима Агенције у домену спречавања сукоба интереса и контроле имовине и прихода функционера.

Студенти права у посети Агенцији

Студенти правних факултета у Београду и Нишу и представници Комитета правника за људска права посетили су 9. октобра 2018. године Агенцију за борбу против корупције. Са представницима Сектора за превенцију, Сектора за решавање о сукобу интереса и Сектора за контролу имовине и прихода функционера и поступање по представкама разговарали су о надзору над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, обукама о етици и интегритету, истраживањима, као и надлежностима Агенције у домену спречавања сукоба интереса и контроле имовине и прихода функционера.

Допуна Модела локалног антикорупцијског плана за јединице локалне самоуправе

Поводом све више ситуација у којима мале јединице локалне самоуправе имају проблем са недовољним одзивом кандидата на јавни конкурс за избор чланова тела за праћење спровођења локалног антикорупцијског плана, Агенција за борбу против корупције израдила је допуну Модела Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за јединице локалне самоуправе (ЈЛС).

Текст допуне Модела можете преузети овде.

Представници Агенције на заседању Скупштине чланица Међународне антикорупцијске академије

Представници Агенције за борбу против корупције, на челу са директором Драганом Сикимићем, учествују на седмом заседању Скупштине чланица Међународне антикорупцијске академије, које се одржава у Бечу.
Међународна антикорупцијска академија је међународна организација, усмерена на образовање и истраживање, као и размену знања и искустава у области борбе против корупције. Скупштина чланица састаје се једном годишње и представља форум за дискусију о свим релевантним питањима за функционисање Међународне антикорупцијске академије.
Република Србија усвојила је Закон о потврђивању Споразума о оснивању Међународне антикорупцијске академије као међународне организације 2011. године.

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија