• Агенција објавила три мишљења о нацртима закона из области јавне управе

  Агенција за борбу против корупције припремила је мишљењa о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи, Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и проследила их Министарству државне управе и локалне самоуправе.

  Поменути нацрти закона садрже значајне новине, које се, пре свега, тичу оснивања Националне академије за стручно усавршавање у јавној управи. Ове новине би требало да допринесу реформи система стручног усавршавања и даљој професионализацији јавне управе. С друге стране, поједине предложене одредбе садрже недостатке и ризике корупције који се тичу, пре свега, употребе непрецизних формулација, непостојања рокова, давања широких дискреционих овлашћења, постојања правних празнина и давања овлашћења органима јавне власти да одређена питања ближе уреде подзаконским актима, иако би их требало уредити законским одредбама.

  Опширније...
 • Град Београд доставио копију евиденције о поклонима за 2016. годину

  Град Београд доставио је копију евиденције о поклонима дана 15. маја 2017. године, са 45 дана закашњења, због чега је Агенција за борбу против корупције покренула поступак против одговорног лица задуженог за достављање каталога поклона, због повреде члана 41. Закона о Агенцији. Евиденција о поклонима Града Београда накнадно је обрађена и објављена на интернет презентацији Агенције за борбу против корупције (http://www.acas.rs/pretraga-registra/).

  Опширније...
 • Важно обавештење политичким субјектима – отклоњен технички проблем

  Агенција за борбу против корупције је отклонила технички проблем који се појавио при електронском подношењу извештаја 17. маја, истог дана када смо и добили информацију да проблем постоји. Након тога нисмо имали додатних информација од стране политичких субјеката, који су у обавези да поднесу извештај о трошковима изборне кампање до 22. маја, да имају потешкоће са електронским подношењем извештаја.

  Опширније...
 • Важно обавештење политичким субјектима – 17. мај 2017. година

  Агенција за борбу против корупције обавештава све политичке субјекте да апликација – информациони систем за достављање годишњих финансијских извештаја и извештаја о трошковима изборне кампање, ради отежано или уопште није доступна.
  Агенција у овом тренутку предузима све што је у оквирима њених могућности да отклони одређене техничке сметње и успореност у раду информационог система.

  Очекујемо да ће све сметње бити отклоњене до петка 19.05.2017. године.

  Опширније...
 • Нова група предавача обучена да спроводи обуке о етици и интегритету

  Још једанаест учесника запослених у институцијама јавног сектора АП Војводине, успешно је завршило обуку за тренере у области етике и интегритета. Обука је одржана у периоду од 8. до 12. маја 2017. године у Новом Саду.

  Прва четири дана обуке учесници су стицали основна знања и вештине за спровођење обуке која ће усвајањем новог Закона о Агенцији за борбу против корупције, a у складу са Националном стратегијом за борбу против корупције и ревидираним Акционим планом, бити обавезна за све запослене у јавном сектору.

  Последњег дана обуке учесници су полагали тест знања и практично извели део програма чиме су испунили критеријуме за добијање потврде о завршеној обуци.

  Опширније...
Обавештења
Календар догађаја
мај 2017
Догађаји

 • Програм семинара План интегритета 25.05.2017. године, Београд Агенција за борбу против корупције (сала на 8. спрату) Царице Милице 1 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење • Програм семинара План интегритета 17.05.2017. године, Шабац Хотел „Euforia Lounge“ Обилазни пут бб 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење