Почиње примена Закона о лобирању

  У сусрет примени Закона о лобирању, која почиње у среду 14. августа, Агенција за борбу против корупције, донела је све потребне акте, међу којима су Кодекс понашања учесника у лобирању, Правилник о програму обуке за лобисте и Правилник о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистра и посебне евиденције у поступку лобирања, са којима би заинтересована правна и физичка лица детаљно требало да се упознају.
Директор Агенције Драган Сикимић у више наврата је истакао значај регулисања лобирања, као вида превенције корупције, као и да ће спровођење надлежности Агенције, које она има по закону, бити још једно значајно средство у борби против корупције.
Лобирањем ће моћи да се баве домаћа и правна и физичка лица, која су уписана у регистар који води Агенција, као и страна физичка и правна лица, уколико су уписани у регистар своје матичне државе, као и у посебну евиденцију страних лобиста коју води Агенција.
Агенција истиче да кандидати који желе да се баве лобирањем, морају да прођу обуку, коју спроводи Агенција, те да се лица која су завршила обуку за лобисту могу уписати у Регистар лобиста само уколико испуњавају услове за обављање лобирања, који су прописани Законом. 

Почиње примена Закона о лобирању

  У сусрет примени Закона о лобирању, која почиње у среду 14. августа, Агенција за борбу против корупције, донела је све потребне акте, међу којима су Кодекс понашања учесника у лобирању, Правилник о програму обуке за лобисте и Правилник о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистра и посебне евиденције у поступку лобирања, са којима би заинтересована правна и физичка лица детаљно требало да се упознају.
Директор Агенције Драган Сикимић у више наврата је истакао значај регулисања лобирања, као вида превенције корупције, као и да ће спровођење надлежности Агенције, које она има по закону, бити још једно значајно средство у борби против корупције.
Лобирањем ће моћи да се баве домаћа и правна и физичка лица, која су уписана у регистар који води Агенција, као и страна физичка и правна лица, уколико су уписани у регистар своје матичне државе, као и у посебну евиденцију страних лобиста коју води Агенција.
Агенција истиче да кандидати који желе да се баве лобирањем, морају да прођу обуку, коју спроводи Агенција, те да се лица која су завршила обуку за лобисту могу уписати у Регистар лобиста само уколико испуњавају услове за обављање лобирања, који су прописани Законом. 

Студијска посета представника Независне комисије за борбу против корупције Хонг Конга

Представници Независне комисије за борбу против корупције Хонг Конга, на челу са комесаром Симоном Пехом, боравили су у дводневној студијској посети институцијама за борбу против корупције у Републици Србији.
Том приликом посетили су и Агенцију за борбу против корупције где је одржана обука на тему “Превенција корупције у Хонг Конгу” за 23 запослених.
Другог дана посете, на састанку у Агенцији за борбу против корупције, комесар Симон Пех и заменик директора Агенције Дејан Дамњановић разговарали су о наставку сарадње, размени искустава у области превенције и сузбијања корупције. Договорене су даље активности у развијању програма за јачање капацитета запослених у Агенцији за борбу против корупције.

Народна скупштина усвојила Извештај о раду Агенције за борбу против корупције

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за примену Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године.

У обраћању народним посланицима, директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић навео је најзначајније резултате Агенције у 2018. години, као и изазове са којима се у раду суочава.

Представио је податке о поступцима у области провере имовине, позитивне трендове решавања о сукобу интереса, активности јачања свести функционера о обавезама из домена пријаве имовине и сукоба интереса, као и механизме, које је Агенција увела у области превенције корупције на локалном и покрајинском нивоу.

Сикимић је истакао да превенција корупције представља кључни сегмент деловања Агенције, као и да је, поред репресије, стуб успешне борбе против корупције сваке државе. Додао је да је, управо из тог разлога, од суштинског значаја одговарајућа сарадња и координација са свим надлежним органима и релевантним актерима, како на националном, тако и међународном нивоу.

Нагласио је и да је Агенција добила подршку надлежних институција Републике Србије, имајући у виду нове и проширене надлежности, које ће имати по почетку примене Закона о лобирању и Закона о спречавању корупције.

Указујући на успешну и интензивирану међународну сарадњу, подсетио је да је Агенција изабрана за једног од два потпредседника Мреже институција за превенцију корупције, коју чине антикорупцијске институције из 19 земаља, као и да Република Србија више није међу државама, које се налазе у “глобално незадовољавајућем” режиму у смислу усклађености са препорукама Групе држава против корупције Савета Европе (GRECO).

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија