Мајда Кршикапа поднела неопозиву оставку на место директора Агенције

На данашњој телефонској седници, Одбор Агенције донео је одлуку о престанку јавне функције директора Агенције за борбу против корупције, с обзиром на то да је директорка Агенције, Мајда Кршикапа, дана 13. новембра 2017. године поднела неопозиву оставку на наведену функцију.

На истој седници, Одбор Агенције је за вршиоца дужности директора Агенције за борбу против корупције једногласно изабрао Верку Атанасковић.

Договорено је и да на наредној седници Одбор Агенције донесе одлуку о расписивању јавног конкурса за избор новог директора Агенције.

...

Мајда Кршикапа поднела неопозиву оставку на место директора Агенције

На данашњој телефонској седници, Одбор Агенције донео је одлуку о престанку јавне функције директора Агенције за борбу против корупције, с обзиром на то да је директорка Агенције, Мајда Кршикапа, дана 13. новембра 2017. године поднела неопозиву оставку на наведену функцију.

На истој седници, Одбор Агенције је за вршиоца дужности директора Агенције за борбу против корупције једногласно изабрао Верку Атанасковић.

Договорено је и да на наредној седници Одбор Агенције донесе одлуку о расписивању јавног конкурса за избор новог директора Агенције.

...

Истовремено вршење јавне функције са функцијама у органима спортских организација је супротно Закону о Агенцији

У поступцима који се воде пред Агенцијом за борбу против корупције уочена је учестала појава да функционери истовремено уз јавне функције врше функције у органима спортских организација (спортско удружење или спортско привредно друштво), што је супротно одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције, а у вези са Законом о спорту.

У смислу Закона о спорту, функционери не могу бити чланови управе спортске организације, укључујући и заступника и ликвидационог управника спортске организације и у противном поступају супротно обавези функционера да се придржавају прописа који уређују њихова права и обавезе и да стварају и одржавају поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, која је прописана Законом о Агенцији.

...

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија