Саопштење Одбора Агенције

Дана 18. јануара 2018. године, Агенцији за борбу против корупције обратило се више медијских кућа, између осталих Блиц, Данас, БИРН, Истиномер, Инсајдер, Ал џазира… као и Транпарентност, интересујући се о следећим питањима, која су по њиховом мишљењу, била релевантна у поступку избора директора Агенције за борбу против корупције:
1. Да ли је новоизабрани директор Агенције за борбу против корупције, Драган Сикимић, у предизборним кампањама 2016. и 2017. године уплатио по 40.000 динара на рачун Српске напредне странке?
2. Да ли је новоизабрани директор Агенције за борбу против корупције, Драган Сикимић, био изабран 2017. године за председника Изборне комисије Општине Земун на предлог коалиције СНС-ПС-ПУПС?
3. Да ли је Драган Сикимић икада био или је тренутно члан Српске напредне странке?
4. Да ли су претходно наведена питања била наведена у биографији Драгана Сикимића коју је поднео на конкурс, односно да ли су била позната члановима Одбора који је извршио избор директора, односно, да ли би евентуално позитиван одговор на наведена питања могао да буде од утицаја на извршени избор директора?

Пре него што да одговор на постављена питања, Одбор Агенције за борбу против корупције жели да истакне следеће чињенице:

...

Саопштење Одбора Агенције

Дана 18. јануара 2018. године, Агенцији за борбу против корупције обратило се више медијских кућа, између осталих Блиц, Данас, БИРН, Истиномер, Инсајдер, Ал џазира… као и Транпарентност, интересујући се о следећим питањима, која су по њиховом мишљењу, била релевантна у поступку избора директора Агенције за борбу против корупције:
1. Да ли је новоизабрани директор Агенције за борбу против корупције, Драган Сикимић, у предизборним кампањама 2016. и 2017. године уплатио по 40.000 динара на рачун Српске напредне странке?
2. Да ли је новоизабрани директор Агенције за борбу против корупције, Драган Сикимић, био изабран 2017. године за председника Изборне комисије Општине Земун на предлог коалиције СНС-ПС-ПУПС?
3. Да ли је Драган Сикимић икада био или је тренутно члан Српске напредне странке?
4. Да ли су претходно наведена питања била наведена у биографији Драгана Сикимића коју је поднео на конкурс, односно да ли су била позната члановима Одбора који је извршио избор директора, односно, да ли би евентуално позитиван одговор на наведена питања могао да буде од утицаја на извршени избор директора?

Пре него што да одговор на постављена питања, Одбор Агенције за борбу против корупције жели да истакне следеће чињенице:

...

Изабран директор Агенције за борбу против корупције

 На седници Одбора Агенције одржаној 17. јануара 2018. године, обављен је разговор са кандидатима у ужем кругу за избор на функцију директора Агенције, Дејаном Дамњановићем и Драганом Сикимићем. Кандидат Жељко Ивањи обавестио је Одбор да одустаје од конкурса. Одбор Агенције је једногласно изабрао Драгана Сикимића, заменика директора Националне службе за запошљавање, за директора Агенције за борбу против корупције.

На седници су једногласно изабрани и нови председник Одбора, Даница Маринковић и заменик председника Одбора доц. др Милош Станковић.

...

Мишљењe о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о уџбеницима

Нацрт закона не доноси потребна побољшања у погледу сукоба интереса, избора и праћења уџбеника, те критеријума за одлучивање. Конкретно, предложена решења која се тичу управљања сукобом интереса заснивају се на потписивању изјава лица о одсуству сукоба интереса, уместо да се законским одредбама уреде поступак, одлучивање поводом пријаве да је лице које учествује у поступку давања стручне оцене, стручног мишљења, односно експертског мишљења у сукобу интереса, те одговарајуће санкције у случају да се то утврди. С друге стране, Нацрт закона, као и важећи, не садржи довољно јасне критеријуме који ће се користити приликом доношења одлуке о избору уџбеника, нити детаљније уређује сам поступак њиховог избора, чиме је остављен простор за различита тумачења и евентуалне злоупотребе.

Имајући у виду раније примере злоупотреба приликом избора уџбеника, значајно је што је Нацртом, слично као и у важећом Закону, забрањено издавачима да предшколској установи, школи или запосленима у овим установама учине донацију, поклон и репрезентацију. Међутим, Нацртом закона није прецизније уређено шта се сматра донацијом, поклоном или репрезентацијом, док посебан проблем представља чињеница да, за разлику од важећег Закона, не постоји ближа дефиниција представљања уџбеника и репрезентације мале вредности, који су, према предложеном решењу, дозвољени.

...

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија