Осврт Агенције за борбу против корупције поводом Индекса перцепције корупције

Према Индексу перцепције корупције који је објавила Transparency International, Србија је са индексом 41, на скали од 0 до 100, сада пласирана на 77. место између 180 земаља и територија. Са индексом од 41, који дели са још неколико земаља Србија је, према методологији ове организације, рангирана на 77.   месту.

Уназад неколико година, резултати перцепције корупције показују да се земље ван Европске уније крећу у овим оквирима. Неке земље Европске уније, као на пример Хрватска, Румунија, Мађарска, Бугарска, Грчка, показују да је њихов индекс перцепције корупције (ИПК) испод просека Уније али сличан са земљама из региона. Једини изузетак са земљама из региона је Словенија са индексом 62, док је Босна и Херцеговина рангирана са индексом 38, а Македонија са индексом 35. Резултати овог рангирања не изненађују.

Индекс перцепције корупције 2017. показује да о овом феномену расте свест грађана.

Агенција за борбу против корупције је одлучна да у оквиру својих надлежности настави са превенцијом и санкционисањем свих повреда закона из ове области. Интензиво се ради на нацрту новог Закона о Агенцији за борбу против корупције, којим ће се омогућити још ефикаснији рад Агенције.

...

Осврт Агенције за борбу против корупције поводом Индекса перцепције корупције

Према Индексу перцепције корупције који је објавила Transparency International, Србија је са индексом 41, на скали од 0 до 100, сада пласирана на 77. место између 180 земаља и територија. Са индексом од 41, који дели са још неколико земаља Србија је, према методологији ове организације, рангирана на 77.   месту.

Уназад неколико година, резултати перцепције корупције показују да се земље ван Европске уније крећу у овим оквирима. Неке земље Европске уније, као на пример Хрватска, Румунија, Мађарска, Бугарска, Грчка, показују да је њихов индекс перцепције корупције (ИПК) испод просека Уније али сличан са земљама из региона. Једини изузетак са земљама из региона је Словенија са индексом 62, док је Босна и Херцеговина рангирана са индексом 38, а Македонија са индексом 35. Резултати овог рангирања не изненађују.

Индекс перцепције корупције 2017. показује да о овом феномену расте свест грађана.

Агенција за борбу против корупције је одлучна да у оквиру својих надлежности настави са превенцијом и санкционисањем свих повреда закона из ове области. Интензиво се ради на нацрту новог Закона о Агенцији за борбу против корупције, којим ће се омогућити још ефикаснији рад Агенције.

...

Контрола оглашавања политичких субјеката током изборних кампања за Београд

 У оквиру активности контроле финансирања изборних активности политичких субјеката (коалиција, група грађана и странака), представници Агенције за борбу против корупције вршиће контролу о пруженим услугама оглашавања политичких субјеката који имају проглашене изборне листе за избор одборника Скупштине града Београда који су расписани за 4. март 2018. године.

Контролом Агенције биће обухваћени медији који покривају територију Града Београда.

...

Рок за пријаву поклона

Агенција за борбу против корупције подсећа државне и друге органе, организације и јавне службе у којима функционери врше јавне функције да су обавезни да до 1. марта 2018. доставе Агенцији копију евиденције о примљеним поклонима за претходну календарску годину.

Такође, подсећамо да функционер не сме да задржи поклон чија вредност прелази 5 одсто просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији (2.400,00 динара), односно пригодне поклоне примљене у току календарске године чија укупна вредност прелази износ од једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији (48.000,00 динара).

Напомињемо да државни и други органи, организације и јавне службе у којима функционери врше јавну функцију, а нису примили поклоне у вези са вршењем јавне функције, нису у обавези да о томе обавесте Агенцију.

...

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија