Изабран директор Агенције за борбу против корупције

 На седници Одбора Агенције одржаној 17. јануара 2018. године, обављен је разговор са кандидатима у ужем кругу за избор на функцију директора Агенције, Дејаном Дамњановићем и Драганом Сикимићем. Кандидат Жељко Ивањи обавестио је Одбор да одустаје од конкурса. Одбор Агенције је једногласно изабрао Драгана Сикимића, заменика директора Националне службе за запошљавање, за директора Агенције за борбу против корупције.

На седници су једногласно изабрани и нови председник Одбора, Даница Маринковић и заменик председника Одбора доц. др Милош Станковић.

...

Изабран директор Агенције за борбу против корупције

 На седници Одбора Агенције одржаној 17. јануара 2018. године, обављен је разговор са кандидатима у ужем кругу за избор на функцију директора Агенције, Дејаном Дамњановићем и Драганом Сикимићем. Кандидат Жељко Ивањи обавестио је Одбор да одустаје од конкурса. Одбор Агенције је једногласно изабрао Драгана Сикимића, заменика директора Националне службе за запошљавање, за директора Агенције за борбу против корупције.

На седници су једногласно изабрани и нови председник Одбора, Даница Маринковић и заменик председника Одбора доц. др Милош Станковић.

...

Мишљењe о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о уџбеницима

Нацрт закона не доноси потребна побољшања у погледу сукоба интереса, избора и праћења уџбеника, те критеријума за одлучивање. Конкретно, предложена решења која се тичу управљања сукобом интереса заснивају се на потписивању изјава лица о одсуству сукоба интереса, уместо да се законским одредбама уреде поступак, одлучивање поводом пријаве да је лице које учествује у поступку давања стручне оцене, стручног мишљења, односно експертског мишљења у сукобу интереса, те одговарајуће санкције у случају да се то утврди. С друге стране, Нацрт закона, као и важећи, не садржи довољно јасне критеријуме који ће се користити приликом доношења одлуке о избору уџбеника, нити детаљније уређује сам поступак њиховог избора, чиме је остављен простор за различита тумачења и евентуалне злоупотребе.

Имајући у виду раније примере злоупотреба приликом избора уџбеника, значајно је што је Нацртом, слично као и у важећом Закону, забрањено издавачима да предшколској установи, школи или запосленима у овим установама учине донацију, поклон и репрезентацију. Међутим, Нацртом закона није прецизније уређено шта се сматра донацијом, поклоном или репрезентацијом, док посебан проблем представља чињеница да, за разлику од важећег Закона, не постоји ближа дефиниција представљања уџбеника и репрезентације мале вредности, који су, према предложеном решењу, дозвољени.

...

Подсетник за функционере о подношењу Извештаја о битним променама

Агенција за борбу против корупције подсећа функционере који су са стањем на дан 31. децембра 2017. године имали промене у имовини и приходима, које прелазе износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, приближно 4.500 евра, да су дужни да до 31. јануара 2018. године поднесу Извештај о битним променама.

Након утврђивања износа годишњe републичкe просечнe нето зарадe у 2017. години у Републици Србији од стране Републичког завода за статистику, податак о истом биће објављен на интернет презентацији Агенције.

...

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија