Агенција реаговала на одлуку Министарства финансија да јој не одобри тражена средства за рад у 2018. години

Министарство финансија није одобрило укупну суму коју је Агенција за борбу против корупције определила за планиране активности у 2018. години. Агенција се обратила надлежном министарству обавештавајући га да није сагласна са Нацртом закона о буџету РС за 2018. годину.

У образложењу су наведене чињенице у вези са обавезама Агенције по акционим плановима за борбу против корупције и за поглавље 23, те да је потребно одобрити средства за додатно попуњавање систематизованих радних места, унапређење апликативног софтвера и за спровођење кампање након усвајања новог Закона о Агенцији. Такође, министарству је предочено да то што није предвиђено повећање плата за тренутно запослене у Агенцији ставља запослене у неповољнији положај у односу на друге запослене у државним органима.

Редовне активности Агенције, уз додатне активности које укључују реализацију акционих планова насталих на основу усвојених државних стратегија, захтевају да се обезбеди буџет који омогућава делотворно и ефикасно обављање послова из надлежности Агенције.

...

Агенција реаговала на одлуку Министарства финансија да јој не одобри тражена средства за рад у 2018. години

Министарство финансија није одобрило укупну суму коју је Агенција за борбу против корупције определила за планиране активности у 2018. години. Агенција се обратила надлежном министарству обавештавајући га да није сагласна са Нацртом закона о буџету РС за 2018. годину.

У образложењу су наведене чињенице у вези са обавезама Агенције по акционим плановима за борбу против корупције и за поглавље 23, те да је потребно одобрити средства за додатно попуњавање систематизованих радних места, унапређење апликативног софтвера и за спровођење кампање након усвајања новог Закона о Агенцији. Такође, министарству је предочено да то што није предвиђено повећање плата за тренутно запослене у Агенцији ставља запослене у неповољнији положај у односу на друге запослене у државним органима.

Редовне активности Агенције, уз додатне активности које укључују реализацију акционих планова насталих на основу усвојених државних стратегија, захтевају да се обезбеди буџет који омогућава делотворно и ефикасно обављање послова из надлежности Агенције.

...

Агенција објављује мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама

Агенција за борбу против корупције припремила је мишљењe о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама.

Нацрт закона садржи значајну новину – увођење обавезе спровођења јавног конкурса приликом запошљавања у јавним агенцијама, сходном применом одредаба овог закона које се односе спровођење јавног конкурса за именовање директора. Међутим, с друге стране, одредбе Закона које се односе на спровођење јавног конкурса за именовање директора јавне агенције, садрже одређене ризике корупције и недостатке које је неопходно отклонити по узору на решења која већ постоје у Закону о јавним предузећима. Додатно, Нацртом закона нису предвиђене измене и допуне, значајне са становишта спречавања корупције, које се тичу прописивања прецизних услова и критеријума за именовање чланова управног одбора и директора јавних агенција; спречавања да се в.д. стање у некој јавној агенцији одржава у непримерено дугом временском периоду; успостављања делотворног механизма за утврђивање одговорности директора јавних агенција; увођења ограничења у погледу пријема поклона и прилога и регулисања сукоба интереса запослених и радно ангажованих у јавним агенцијама.

...

Одбор Агенције донео одлуку о расписивању јавног конкурса за избор директора Агенције

Одбор Агенције за борбу против корупције је на седници одржаној 22. новембра 2017. године донео одлуку о расписивању јавног конкурса за избор директора Агенције и образовао је Конкурсну комисију.

...

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија