Активности у оквиру Берлинског процеса

Милица Божанић, помоћник директора Агенције, у Сектору за међународну сарадњу, учествује у програму „Безбедност, Западни Балкан и Уједињено Краљевство: сарадња у циљу идентификовања заједничких изазова“.

Састанак се одржава у оквиру Берлинског процеса, а циљ је да се подстакне дискусија везана за кључне претње владавини права и размене искуства. Милица Божанић предавач је на панелу који је посвећен борби против корупције. Биће разматрани и начини за побољшање сарадње у региону као и са Уједињеним Краљевством и формулисане препоруке за предстојећи Самит Западног Балкана.

...

Активности у оквиру Берлинског процеса

Милица Божанић, помоћник директора Агенције, у Сектору за међународну сарадњу, учествује у програму „Безбедност, Западни Балкан и Уједињено Краљевство: сарадња у циљу идентификовања заједничких изазова“.

Састанак се одржава у оквиру Берлинског процеса, а циљ је да се подстакне дискусија везана за кључне претње владавини права и размене искуства. Милица Божанић предавач је на панелу који је посвећен борби против корупције. Биће разматрани и начини за побољшање сарадње у региону као и са Уједињеним Краљевством и формулисане препоруке за предстојећи Самит Западног Балкана.

...

Амбасадор САД у посети Агенцији

Директор Агенције за борбу против корупције Мајда Кршикапа састала се данас са амбасадором САД Кајлом Скатом и Џефри Скарином аташеом Америчке агенције за међународни развој (УСАИД). Сагласили су се да је рад независних институција од изузетног значаја за развој сваког демократског друштва.

Кршикапа се захвалила амбасадору САД на досадашњој подршци коју Америка кроз програме УСАИД пружа јачању капацитета институција надлежних за борбу против корупције у Србији и изразила уверење да ће се добра сарадња наставити и у наредном периоду.

...

Иницијатива Агенције за допуне закона који уређују положај запослених и радно ангажованих у органима јавне власти – у делу који се односи на регулисање сукоба интереса

Агенција за борбу против корупције поднела је Министарству државне управе и локалне самоуправе и Влади иницијативу за допуне Закона о државним службеницима, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Нацрта закона о запосленима у јавним службама, као и других закона који уређују положај запослених и радно ангажованих у органима јавне власти, у делу који се односи на регулисање сукоба интереса.

Ова иницијатива садржи смернице за регулисање управљања сукобом интереса запослених и радно ангажованих у органима јавне власти, припремљене у складу са међународним стандардима, насталим, пре свега, захваљујући раду експертског тела Савета Европе за борбу против корупције – Група држава против корупције, Организације за економску сарадњу и развој и Уједињених нација, као и упоредним искуствима.

Значај регулисања сукоба интереса за све запослене и радно ангажоване у јавном сектору делимично је препознат приликом доношења стратешких докумената у области борбе против корупције. Конкретно, у Акционом плану за Поглавље 23 указано је, поред осталог, да за запослене у државним органима и организацијама не постоје или постоје само парцијалне законске одредбе за спречавање сукоба интереса, те да, услед тога, није довољно развијена свест о концепту сукоба интереса и начинима његовог спречавања на свим нивоима. У том смислу, једном од активности у овом акционом плану предвиђено је да се зaкoнoм урeди спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa државних службеника.

...

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија