Агенција поднела Скупштини годишњи Извештај о раду за 2019.

  Агенција за борбу против корупције поднела је данас Народној скупштини Републике Србије редован годишњи Извештај о раду, за 2019. годину. Извештај даје преглед механизама за спречавање корупције и предлоге за њихово оснаживање како би се свеобухватно унапредиле антикорупцијске активности, механизми и мере.
У извештајном периоду Агенција је остварила боље резултате и ефикасније применила превентивне механизме што је довело, између осталог, до јачања личног интегритета функционера, као и до јачања институционалног интегритета.
С обзиром на то, да је услед ванредног стања изазваног пандемијом вируса COVID19 установљен посебан режим рада државних органа па тако и Агенције, обавештавамо заинтересоване да ћемо на сва питања у вези са подацима из Извештаја одговарати у зависности од конкретних прилика и могућности.

Агенција поднела Скупштини годишњи Извештај о раду за 2019.

  Агенција за борбу против корупције поднела је данас Народној скупштини Републике Србије редован годишњи Извештај о раду, за 2019. годину. Извештај даје преглед механизама за спречавање корупције и предлоге за њихово оснаживање како би се свеобухватно унапредиле антикорупцијске активности, механизми и мере.
У извештајном периоду Агенција је остварила боље резултате и ефикасније применила превентивне механизме што је довело, између осталог, до јачања личног интегритета функционера, као и до јачања институционалног интегритета.
С обзиром на то, да је услед ванредног стања изазваног пандемијом вируса COVID19 установљен посебан режим рада државних органа па тако и Агенције, обавештавамо заинтересоване да ћемо на сва питања у вези са подацима из Извештаја одговарати у зависности од конкретних прилика и могућности.

Нова правила у вези са роковима у управним поступцима

Влада Републике Србије донела је Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања „Службени гласник РС“, број 41 од 24. марта 2020. године.
С обзиром на то да Агенција за борбу против корупције у свом раду поступа по одредбама Закона о општем управном поступку, обавештавамо политичке субјекте, функционере као и правна лица у којима функционери врше функције да ће Агенција рачунати рокове у складу са овом Уредбом.

Нова правила у вези са радом Агенције након увођења ванредног стања

Ступањем на снагу Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања „Службени гласник РС“, број 31/2020, Агенција је свој рад прилагодила новонасталој ситуацији и благовремено предузела све мере за одржавање његовог континуитета. Истовремено, дужна је да прати и поступа по инструкцијама надлежних државних органа.
С тим у вези, у складу са најновијим Закључком Владе Републике Србије 05 број 53-2561/2020 од 16. марта 2020. године који је објављен у Службеном гласнику РС број 35/2020 од 18. марта 2020. године Агенција обуставља рад са странкама путем непосредног контакта до дана престанка ванредног стања.
Обавештавамо вас и позивамо да у наредном периоду користите друге доступне канале за комуникацију с Агенцијом и то:
телефонски контакт: +381 11 4149 101, мобилни број: 069 33 77 246 и
електронску пошту: office@acas.rs
Рачунамо на ваше разумевање и сарадњу у заједничкој борби за очување јавног здравља.

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија