Изабран заменик директора Агенције

 Директор Агенције за борбу против корупције, Драган Сикимић, изабрао је Дејана Дамњановића за свог заменика. Дамњановић функцију заменика директора почиње да обавља од 6. августа 2018. године.

Конкурс је расписао Одбор Агенције који је предложио три кандидата за ужи избор после чега је директор изабрао Дејана Дамњановића.

Изабран заменик директора Агенције

 Директор Агенције за борбу против корупције, Драган Сикимић, изабрао је Дејана Дамњановића за свог заменика. Дамњановић функцију заменика директора почиње да обавља од 6. августа 2018. године.

Конкурс је расписао Одбор Агенције који је предложио три кандидата за ужи избор после чега је директор изабрао Дејана Дамњановића.

Одлука о додели финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пет пројекта у области борбе против корупције

  На основу коначне листе вредновања и рангирања пројеката коју је конкурсна комисија утврдила и упутила директору Агенције за борбу против корупције донета је одлука о додели финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пет пројеката у области борбе против корупције. Пет изабраних пројеката које ће у наредних годину дана спроводити: „Транспарентност Србија”, „Бечејско удружење младих”, „Центар за развој демократског друштва Еурополис”, „Центар за демократске активности” и „Биро за друштвена истраживања” имају за циљ да помогну изабраним јединицама локалних самоуправа (ЈЛС) да израде локални антикорупцијски план (ЛАП) и формирају тело за праћење његовог спровођења у складу сa Моделом Агенције, као и да унапреде кадровске капацитете ЈЛС за будућу самосталну израду и праћење примене локалних јавних политика. 

Усвојен извештај о раду Агенције за борбу против корупције

 Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава усвојио је јуче извештаје о раду Агенције за борбу против корупције за 2016. и 2017. годину, са извештајем о Националној стратегији за борбу против корупције у РС за период од 2013- 2018 године и Акционог плана за њено спровођење.

Извештаје је представила помоћник директора Верка Атанасковић. Говорећи о најзначајнијим резултатима истакла је да је Агенција у протекле две године наставила да побољшава ефикасност у спровођењу превентивних, контролних и надзорних надлежности и да је све обавезе предвиђене стратешким документима или прописане одређеним законима испунила у задатим роковима.

Препоруке Агенције су исте у последње две године, а тичу се пре свега неопходности усвајања новог Закона о Агенцији за борбу против корупције, Закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, као и неопходности да се усмере напори на побољшању просторних и унапређењу кадровских капацитета и да се изабере преостали члан Одбора Агенције.

Атанасковић је, између осталог, нагласила да је и у 2016. години и 2017. години  поднето по 17 кривичних пријава у области контроле имовине и прихода јавних функционера, с тим да од тог броја у 2017. години је поднето две кривичне пријаве на основу рада по представкама.

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија